Geloofsbelijdenis


Voor Gods aangezicht belijden wij het geloof van de apostelen, zoals het ons geleerd wordt in de Heilige Schrift.

Geschiedenis


We schrijven 1933 als op de Lavendee in Koekelare een buurtschap ontstond die 

later uitgegroeid is tot de latere Vrije Evangelische Gemeente Koekelare.

Zondagse preken


(Her-)Beluister de zondagse preken.