Wij steunen

Het Goede Boek Kortrijk


Bij 'Het Goede Boek' vind je een ruim assortiment aan Bijbels, boeken rondom geloofsopbouw en pastoraat, christelijke romans, naslagwerken, gedichtenbundels, geschenkboekjes, levensverhalen, materialen voor kinder- en jongeren- en gemeentewerk. 

In de winkels wordt gewerkt met vaste vrijwilligers. Dit zijn christenen die de doelstellingen van Het Goede Boek en VIANOVA willen ondersteunen. Zij zetten zich in in de verschillende taken van het winkelwerk en hebben voeling met christelijke boeken, muziek en/of film.

Jona en Sara Govaert zijn de vrijwilligers die zich inzetten voor de winkel in Kortrijk. 

Israël en de Bijbel


Wie de Bijbel serieus bestudeert, kan niet anders dan tot de ontdekking komen dat het overgrote deel ervan spreekt over verleden, heden en toekomst van Israël! Voorwaarde is wel dat je de Bijbel niet door de bril van tradities en overleveringen leest. 

Naast dat we er op uitgaan om het Woord te verspreiden, werken we als stichting ook aan nieuwe Bijbeluitgaven en andere materialen om het Joodse volk te bereiken met hun Messias. Twee doelgroepen waren we ons de afgelopen tijd in het bijzonder op hebben gericht zijn de Israëlische backpackers en de ultraorthodoxe Joden.

PeLunca


Pelunca is een hulpverleningsorganisatie met als hoogste doel hulp te bieden aan de allerarmsten, om de kinderen te laten genieten van hun kindertijd en simpelweg kinderen te laten zijn, maar om ze zeker ook te begeleiden naar hun volwassen leven. We willen ook de volwassenen helpen met het bijbrengen van normen en waarden. Dus kortom, we willen de vicieuze cirkel van armoede en ellende doorbreken door middel van educatie, hulpverlenening, spel en zorg.

Willi Rabald


Willi Rabald is als zendeling/evangelist werkzaam in de haven van Zeebrugge. Daar brengt hij het Woord aan de vele arbeiders die in de haven verblijven.  

Onze overkoepelende organisaties

VEG - Vrije Evangelische Gemeenten


De VEG is een vereniging die evangelische kerken samenbindt met de bedoeling elkaar met raad en daad bij te staan. De aangesloten kerken zijn elk volledig autonoom, maar willen verbonden zijn met elkaar en samen activiteiten ontplooien. We willen een levende en actieve gemeenschap van gelovigen vormen in Vlaanderen en getuigen van onze opgestane Heer, Jezus Christus.

EAV - Evangelische Alliantie Vlaanderen


Evangelische christenen kennen geen uitgebreide kerkelijke hiërarchie, en hebben een beperkte structuur. Iedere plaatselijke geloofsgemeenschap – dikwijls ook gemeente genoemd –functioneert autonoom. Op basis van vrijwilligheid wordt samengewerkt in groepen van kerken, ofwel denominaties. Op landelijk vlak zijn ze verbonden via de Evangelische Alliantie Vlaanderen. De evangelische kerken behoren tot een erkende eredienst in België, en vertegenwoordigen zich ten opzichte van de overheid via de Administratieve Raad voor de Protestantse-Evangelische Eredienst (ARPEE).

Interessante links

Evangelische Christengemeenten Vlaanderen (ECV)

www.ecvnet.be

VIANOVA (voorheen BEZ)

www.vianova.be

Evangelische VolwassenenWerking (EVW)

www.indekerk.be

Evangelische Toerusting School (ETS)

www.ets-vlaanderen.be

Blad 'Wegwijzer'

www.weg-wijzer.net

Christelijke Herbronning Connect

www.chconnect.be

Evangelisch Jeugdverbond (EJV)

www.jv.be

Christenen voor Israël

www.christenenvoorisrael.nl