Eredienst op zondag


Iedere zondag komen we samen in de Bisschophoekstraat 31 in Koekelare. De samenkomst start om 9u30 en duurt ongeveer anderhalf uur.

We zingen samen liederen, luisteren naar Gods Woord, gebracht door een spreker, en we bidden samen.

Tijdens de prediking wordt er opvang voorzien voor kinderen tot 12 jaar.

Na afloop is er gelegenheid voor een gezellige babbel bij een drankje.

Iedereen is welkom!

Bidstond


Op de eerste woensdag van de maand houden we om 20u00 bidstond. 

Bidden is heel belangrijk omdat we daarbij God eren en erkennen dat we afhankelijk zijn van Hem.

Bijbelstudie


Iedere tweede woensdag van de maand komen we om 20u00 samen voor bijbelstudie. 

In het samen gemeente-zijn neemt de Bijbel een cruciale plaats in. Tijdens de studie wordt een stuk uit Gods Woord behandeld en besproken.

Vrouwenkring


De vrouwen van onze gemeente komen samen elke 2e donderdag van de maand.

Ze starten om 13u30 met gebed en een stukje uit Gods Woord (+/- 20 min.).

Er is koffie en gebak en er wordt ook een activiteit voorzien: knutselen, bakken, schoonheidsverzorging, ...

Omstreeks 15u30 à 16 uur sluiten ze af.

Lofprijs- en aanbiddingsavond


Elke derde vrijdag van de maand is er om 20u00 lofprijs- en aanbiddingsavond in de kerk. 

God zoekt mensen die Hem aanbidden. In Johannes 4:23 zegt Jezus: "Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden."

Samen op dezelfde plaats, op hetzelfde moment, dezelfde waarheid over Jezus Christus verkondigen. Dat is de kracht van lofprijs en aanbidding!

En muziek maakt dit mogelijk!

Nieuwsbrief


Lees hier 'Het Koekelaars Blaadje', onze maandelijkse nieuwsbrief.