Christus in Openbaring


Het boek Openbaring bevat profetiën over de Eindtijd, waaronder de grote verdrukking en het laatste oordeel. Dit boek openbaart ons hoe Jezus Christus in volle glorie openbaar zal worden in deze wereld.

Jaap Vergouwe toont in een studie van acht avonden aan dat dit boek een zegen is voor wie het leest, hoort en in acht neemt.


"Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij." (Openbaring 1:3)


Via de links hieronder kan je de bijbelstudie beluisteren.

Overdenkingen bij de "IK BEN" teksten in het Evangelie van Johannes


In het evangelie van Johannes wordt de nadruk gelegd op wat Jezus gezegd heeft. De "Ik ben"-uitspraken van Jezus laten zien wie Hij is: "Ik ben het Brood des levens" (Joh. 6:35), "Ik ben de Deur" (Joh. 10:9), "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven" (Joh. 14:6), enz.

Gedurende vijf avonden leidt Jaap Vergouwe ons door dit evangelie en blijft hij stilstaan bij deze uitspraken van Jezus.


Via de links hieronder kan je de bijbelstudie beluisteren.